RIADENIE NÁKLADOV

 

Lucart Professional EcoNatural zaručuje kontrolu nákladov:

  • znižuje náklady na likvidáciu odpadu, pretože umožňuje recykláciu nápojových krabíc, ktoré by v opačnom prípade skončili na skládke;
  • riadi prevádzkové náklady vďaka vysoko výkonným produktom spolu s dávkovacím systémom, ktorý poskytuje len potrebné množstvo papiera bez akéhokoľvek odpadu (napr.L-ONE and Hygenius ranges);
  • udržujú pod kontrolou náklady na životné prostredie a sociálne náklady vzťahujúce sa na využívanie surovín