POMOC ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU

Lucart Professional EcoNatural je prirodzenou voľbou, ktorá reflektuje Váš záväzok k životnému prostrediu.

Inovatívny výrobný proces využíva čistú technológiu s nulovým odpadom: na čom sa podieľa mechanické pôsobenie, ktoré fyzicky oddeľuje celulózové vlákna z plastového a hliníkového materiálu v krabiciach od nápojov, bez použitia látok škodlivých pre človeka a životné prostredie.

Celulózové vlákna sa používajú na výrobu EcoNatural, zatiaľ čo hliník a polyetylén sú recyklované v iných výrobných aktivitách nie len na stavebný materiál či predmety každodennej potreby (napr. perá, pravítka, atď. ...), ale aj na výrobu kotviacich tyčí v Benátkach.

EcoNatural nevyrúbava stromy, ale umožňuje recyklovať materiály, ktoré by inak skončili na skládke odpadov. Týmto spôsobom významne napomáha k riešeniu problému likvidácie odpadov.
 
 

The composition of beverage cartons
 

The second life of beverage cartons